« Anybody Out there? | صفحه اصلی

بهشت

بهشت اونجایی که زمان تو مشتته. می تونی لحظات رو تکرار کنی، دوباره و دوباره و دوباره.

بابا شاملو بخونه. عمو حمید باشه. مامان بزرگ کیلکا سرخ کنه. بابا بزرگ پنج تومنی بذار کف دستمون بگه برو بستنی بخر. بهشت اونجایی که من 6 سالمه، لب پنجره نشستم و مامان از سر کوچه پیداش می شه و قلبم گرم میشه. بهشت همه ی این رسیدن ها و بودن هاست. بهشت دستای خواهرمه. بهشت خنده های برادرمه. بهشت یعنی اگه من و تو "ما" می شد. بهشت یعنی سرمای زمستون تو بابل. بهشت یعنی دیروز امروز فردا؛ تا بی نهایت... 

 

 

....آخ...

 

بهشت تو چیه؟

ارسال نظر

(اگر پیش از این نظری ارسال نکرده اید، موافقت دارنده سایت برای نمایش نظر شما لازم می باشد. تا آن زمان، نظر شما نمایش داده نمی شود. از صبر شما متشکریم.)

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در 26 اردیبهشت 1396 1:47 بعدازظهر ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ Anybody Out there? بوده است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.